Byggnadsautomation

Byggnadsautomation är mitt huvudsakliga arbetsområde och jag använder främst produkter från INU control/Honeywell (med deras i30, PSR-2000)  Regin, Kabona samt Abelko Imse UltraBase30.

Det mesta går att lösa!

Jag har mångårig erfarenhet och kan bidra med lösningar vid både ny-och ombyggnation beträffande styr- och reglerutrustning för att bidra till både en driftekonomisk lösning och ett behagligt inomhusklimat.

Det finns också erfarenhet av att kunna utnyttja solenergin och ansluta energin från solen till befintliga anläggningar.