Konsultation och handledning

Vi kan inom NiLinds olika verksamheter bistå med olika former av konsultationer, rådgivning och handledning så tveka inte att höra av dig för ytterligare information inom det område som du har frågor kring.

Eva har erfarenhet av att handleda och vägleda familjehem. Handledning i psykosocialt arbete kan erbjudas till familjehem, behandlingspersonal inom ex. vis HVB hem.